Tento projekt je zo zdravotných dôvodov pozastavený do roku 2018
Ďakujeme za pochopenie

Odštartoval už druhý ročník súťaže Medik roka


23. február 2016- Lákadlom je opäť vysoká výhra a garantované pracovné miesto po skončení štúdia.

 

Sieť nemocníc Svet zdravia, a.s. vyhlasuje, spoločne s partnermi,  už druhý ročník odbornej súťaže určenej pre študentov 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt Medik roka 2016.

Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej môžu preveriť a zmerať svoje teoretické poznatky. Aprílové vyvrcholenie súťaže ponúkne následne 20 finalistom kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice.

Až 3 000 eur

Na jedného víťaza čaká finančná výhra v hodnote 3 000 eur. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia na oddelení podľa vlastného výberu. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.medikroka.sk do 5. marca 2016.

„Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa však bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Minulý rok dvadsať najlepších slovenských medikov dokázalo, že sú pripravení okrem odborných znalostí rozvíjať sa aj v ďalších nevyhnutných oblastiach. Z našich skúseností vieme, že lekár budúcej generácie by mal byť súčasne dobrý komunikátor, tímový hráč a mal by mať základné znalosti z ekonomiky, IT a zo štatistiky. Ohlasy finalistov na celkový koncept súťaže boli veľmi pozitívne, a preto sme sa v nej spoločne s partnermi rozhodli pokračovať,“ uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka.


Foto: Svet zdravia. V prvý finálový deň súťažiaci rezali a šili

„Pre študentov lekárskych fakúlt má účasť na tejto súťaži viacero výhod. Množstvo nových zážitkov, spoznanie nových ľudí, bohatý program, nové poznatky od špičkových lekárov prezentovaných na jednotlivých workshopoch, možnosť vidieť ako funguje nemocnica v reálnom živote, porovnanie svojich znalostí s ostatnými študentmi a taktiež aj možnosť finančnej výhry. V neposlednom rade bolo pre mňa veľkým prínosom využitie možnosti garantovaného pracovného miesta v ľubovoľnej nemocnici siete Svetu zdravia, čo ma ušetrilo od stresujúcich prijímacích pohovorov,“ doplnila Lenka Čalfová, absolventka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa zamestnala v michalovskej nemocnici Sveta zdravia na pediatrickom oddelení.

Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou online teoretických kvízov, tzv. kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu, a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia.

Dvadsiatka finalistov

Dvadsiatka finalistov postupujúcich do záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov na pôde jednej z nemocníc Sveta zdravia.

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.medikroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu.

Posledným, tretím modulom, je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Medik roka 2016. Ten sa tento rok uskutoční v nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou 1. až 3. apríla 2016

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s.

Odbornými partnermi sú Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny.

Priebeh súťaže Medik roka 2016

  • online registrácia na www.medikroka.sk do 5. marca 2016;
  • vypracovanie online teoretického kvízu od 15. februára do 6. marca 2016;
  • vyhlásenie 20 finalistov postupujúcich do záverečného kola 11. marca 2016;
  • súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov od 1. do 3. apríla 2016 v nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Medik roka 2016 je finančná odmena vo výške 3 000 eur. Všetkým dvadsiatim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj záverečné trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú bezplatné. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.medikroka.sk.

Zaujímavé fakty z prvého ročníka súťaže v roku 2015

  • do súťaže sa minulý rok prihlásilo celkovo 114 medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo;
  • semifinálový online kvíz vyplnilo 96 z nich;
  • víťazom sa stal Andrej Skvašík z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine;
  • traja z finalistov využili ponuku na garantované pracovné miesto a v súčasnosti už pracujú v nemocniciach v Trebišove a v Michalovciach;
  • v prvej dvadsiatke finalistov bolo 11 študentov z Lekárskej fakulty UK v BA, 5 študentov z UPJŠ KE a 4 študenti z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine; celkovo 9 mužov a 11 žien; 12 študentov 6. ročníka a 8 študentov 5. ročníka.

 

Zdroj: ZdN

Muž sa zobudí po narkóze v nemocnici a pýta sa doktora:
- Pán doktor, ešte žijem?
- Asi áno, hoci tie krídla sú podozrivé