Tento projekt je zo zdravotných dôvodov pozastavený do roku 2018
Ďakujeme za pochopenie

Allianz

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého uzatvorenie je predpísané zákonom o poskytovateľoch...

zobraziť detail

poistenie.sk

Poistenie profesnej zodpovednosti lekárov a zdravotníckych zariadení Poistenie je povinné pre ambulancie, nemocnice, polikliniky, sanatóriá, atď;  Poistenie kryje škody spôsobené pri poskytovaní...

zobraziť detail

ProCover

ProMedic – Komplexné poistenie lekárov, veterinárov, ordinácií a lekární ProMedic je poistný produkt špeciálne určený pre lekárov, veterinárov a ich ordinácie ale taktiež lekárne a iné neštátne zdravotné...

zobraziť detail

Ecom World

Zodpovednosť ´ - poistenie zodpovednosti slúži k pokrytiu oprávnených nárokov a odmietnutiu neoprávnených nárokov na náhradu škody spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej...

zobraziť detail

Union

Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Práca doktorov, lekárov a ďalších zdravotníkov v rôznych zdravotníckych odvetviach je veľmi citlivá, náročná a zároveň riziková....

zobraziť detail

Allianz

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve...

zobraziť detail

poistenie.sk

Poistenie majetku - hnuteľných vecí a budovy Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie zdravotníckeho zariadenia a zásoby, ako aj budovy a stavby; Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám -...

zobraziť detail

ProCover

ProMedic – Komplexné poistenie lekárov, veterinárov, ordinácií a lekární ProMedic je poistný produkt špeciálne určený pre lekárov, veterinárov a ich ordinácie ale taktiež lekárne a iné neštátne zdravotné...

zobraziť detail

Allianz

Poistenie je určené pre krytie finančných strát vo vašej prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade...

zobraziť detail

poistenie.sk

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia Poistenie kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou ordinácie, lekárne, nemocnice, a pod.; Krytie...

zobraziť detail

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Muž sa zobudí po narkóze v nemocnici a pýta sa doktora:
- Pán doktor, ešte žijem?
- Asi áno, hoci tie krídla sú podozrivé